اهداف انجمن

انجمن  حمایت از بیماران تالاسمی در جهت رفاه و امیدبخشی به خانواده تلاسمی اندیمشک اهداف ذیل را دنبال میکند

اهداف انجمن عبارتند از:

 • حمایت از بیماران تالاسمی اعضای انجمن اَتلای اندیمشک
 • تلاش برای بهبود سطح زندگی اعضای انجمن اَتلای اندیمشک
 • پیگیری و تلاش برای بهبود بیماری اعضا انجمن اَتلای اندیمشک
 • تلاش برای جذب کمکهای خداپسندانه خیرین
 • فعاليت در جهت آگاه سازی آحاد جامعه نسبت به بیماری تالاسمی و پیشگیری از آن
 • برگزاري مراسمات مذهبي و تلاش در جهت ارتقا سطح معنويت در جامعه
 • برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي – تفريحي در ميان اعضا و همكاران انجمن اَتلای اندیمشک
 • انتشار كتب و نشريات در رابطه با بیماری تالاسمی ، جهت رشد و توسعه فکری جامعه
 • همكاري با ديگر انجمن هاي خيريه فعال در جامعه
 • ایجاد پایگاه تبلیغاتی اطلاع رسانی به آحاد جامعه
 • شرکت در مناقصات ، اعم از عمرانی ، ساختمانی ، تاسیساتی ، خدماتی و ترانسپورت در راستای حمایت از اعضای انجمن اَتلای اندیمشک
 • انجام خدمات فرهنگي، اجتماعي و عمراني و خيريه در همه سطوح و براي تمام اعضای انجمن اَتلای اندیمشک