ایجاد اشتغال

همیاران محترم میتوانند جهت دوری از خانه نشینی و استفاده از توانایی بیماران که عمداً نادیده گرفته میشود برای این عزیزان را  در برخی از مشاغل سبک  به کار بگیرند و یا برای آنان اشتغال ایجاد نمیاند تا در جهت امید بخشی و کسب درامد برای اداره بهتر زندگی این بیماران را یاری نمایند…

برای اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن و یا شماره تماس ۰۹۱۶۰۸۰۰۸۶۰ تماس حاصل نمایند