logo atla

تاریخچه انجمن اتلا

“اتلا” که در ایران به‌ نام «انجمن حمایت از بیماران تالاسمی اندیمشک» به ثبت رسیده است، در سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را بطور غیر رسمی آغاز کرده  و در تاریخ  ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ به شمارۀ مجوز  ۸۱  از اداره ثبت شرکتهای اندیمشک رسماً فعالیت خود را آغاز نموده است. اولین دفتر انجمن اتلا در شهر اندیمشک افتتاح شده. انجمن آتلا اندیمشک بعنوان یک موسسه خیریه غیردولتی، غیرانتفاعی ، غیرسیاسی و مردم نهاد که با شعار « شرایط زندگی را برای بیماران تالاسمی اندیمشک امید بخش کنیم »  ،  آرمان خود را دستیابی به این هدف خیریه  قرار داده‌ است.
انجمن اتلا ، با بکارگیری روشهای علمی، نوین و همچنین اطلاع رسانی شفاف و عملکرد پاسخگو، برای ، یک سیستم نرم‌افزار یکپارچه تارنمای جامع را راه‌اندازی نموده و کلیه اطلاعات مربوط به مددجویان ، همیاران ، مالی و حسابداری و گزارش‌دهی خود را تحت آن نرم‌افزار اجرایی ساخته است. این نرم‌افزار با توجه به امکانات و نیازهای مؤسسه و صرفاً برای « انجمن اتلا » طراحی و پیاده‌سازی شده است.

از لحاظ تامین منابع مالی و هزینه های ادرای و تشکیلاتی  نیز ، انجمن اتلا ،  تنها با کمک‌های مردمی اداره شده و هیچگونه بودجه دولتی در اختیار ندارد. گردش مالی موسسه نیز همه ساله توسط حسابداران رسمی حسابرسی شده و گزارش‌های آن نیز در وب سایت انجمن اتلا در دسترس عموم می‌باشد.