خرید دارو و تجهیزات

یکی از روشهایی که میتوان برای بهبود روند درمان بیماران تالاسمی تحت پوشش انجمن اتلا انجام داد خرید دارو و تجهیزات پزشکی از قبیل تهیه داروهای غیر بیمارستانی و غیر سهمیه ایی است هر بیمار تالاسمی ممکن است دچار بیماری های قلبی ، ریوی و کبدی یا دیگر بیماری های ناشی از عوارض تالاسمی گردد . و این موضوع باعث تحمل هزینه های سنگین بر دوش خانواده بیماران میشود.