ساخت بخش درمانی تالاسمی اندیمشک

با توجه به مشکلاتی چون عدم امکانات درمانی و فضای درمانی مناسب برای برای خون گیری و کمبود نیروی انسانی ، اعضای بیماران تالاسمی را در حیطه درمان دچار سختی های فراوان میکند …
از این رو عزیزان مبتلا به تالاسمی نیازمند یاری سبز شما همیاران محترم میباشند تا درجهت ساخت مرکز درمانیبه نام بخش تالاسمی و رفع مشکل خون گیری آنها را مورد حمایت قرار دهید.

جهت آکاهی بیشتر با شماره موبایل ۰۹۱۶۰۸۰۰۸۶۰یا دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.