همکاری با انجمن

خیرین گرامی میتوانند در هر زمینه ای برای پیشبرد اهداف انجمن که در راستای تامین امکانات رفاهی و درمانی بیماران تالاسمی اندیمشک باشد به عنوان سفیر انجمن  ، عضویت افتخاری ، مددکاری ، خرید دارو و ، برگزاری کلاسهای آموزشی ، به اشتغال درآوردن بیماران تالاسمی ، برگزاری کنسرت و اردوهای خیریه ، رابط بین انجمن اتلا با دیگر سازمانها و مراکز ، همکاری در زمینه شغلی مربوط به خود و غیره…  همکاری لازم را به عمل بیاورند.