کمک به بیماران

همیاران عزیز میتوانند از طریق تماس با انجمن افرادی که نیاز بیشتری به مساعدت دارند را شناسایی و آنان را تحت پوشش حمایت خود قرار دهند

برای شناسایی اعضای انجمن با دفتر انجمن و یا به شماره موبایل ۰۹۱۶۰۸۰۰۸۶۰  تماس حاصل فرمایید.