قوانین و مقررات

۱ – مطالب وبسایت اتلا صرفاً به منظور اطلاع رسانی اشخاص حقیقی و حقوقی است که مایل به آشنایی، همکاری، کمک رسانی، عضویت و یا کسب اطلاعات تخصصی در حوزه‌های مالی، حمایتی و درمانی انجمن می‌باشند.
۲ – حقوق لوگو، تصاویر (اعم از عکس یا ویدئو) و طراحی‌های این وبسایت منحصراً متعلق به مؤسسه اتلا بوده، اقتباس و کپی از آنها به هر دلیلی حتی با قصد کمک به انجمن ، فقط با صدور مجوز کتبی از طریق ارتباط با انجمن می باشد.
۳ – انجمن خیریه اتلا با این باور که تمامی افراد قصد خیر و کمک را دارند از همه شما عزیزان تقاضا می‌کند در صورتیکه قصد استفاده از نام و لینک ما را در سایت خود را دارید، این کار را با اطلاع و کسب موافقت اتلا (۰۹۱۶۰۸۰۰۸۶۰) انجام دهید. هر گونه استفاده از نام، لوگو و لینک بدون کسب موافقت کتبی انجمن اتلا غیر قانونی بوده و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.